personen

Sjoerd Fockesz.

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 28-08-1581 - 1586
namens: Oostergo, Opsterland
anderen met deze aanstelling...