personen

Thimon Cornelis graaf van Heerdt

Ook bekend als Van Heerdt tot Eversberg.

geboren: 22-01-1761 te Kampen
overleden: 28-01-1844 te 's-Gravenhage

lid Ridderschap van Overijssel (1786 - ).

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814/adelstitel: 1815.

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 786.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 84 (1994) 428.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 349.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 19-11-1790 - 29-04-1792
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 01-11-1793 - 01-1795
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: ingangsdatum. A.J. Mensema, De ridderschap van Overijssel 1460-1795 3 (Zwolle 1993) 786 geeft onjuist aanvangsjaar 1794.

functie: lid
instelling: Staten-Generaal (1814-1815)
van: 14-06-1814 - 24-08-1815
namens: Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 25-09-1815 - 17-10-1824
namens: Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 14-12-1824 - 28-01-1844
anderen met deze aanstelling...