personen

mr. Johan Weerts

geboren: 17-01-1769 te Deventer
overleden: 15-05-1842 te Arnhem

opmerkingen

Overig: op 8 juni 1799 werd Weerts benoemd tot raadsheer in het Departementaal Gerechtshof van de Rijn, dat echter nooit heeft gefunctioneerd.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) XII, 31.

Nederland's Patriciaat. Genealogie├źn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 23 (1937) 179.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) X, 1157.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Justitie van Gelderland (1795-1802)
van: 21-03-1795 - 21-10-1802
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Departementaal Gerechtshof van Gelderland (1802-1811)
van: 29-09-1802 - 08-10-1805
anderen met deze aanstelling...

Op eigen verzoek ontslagen.

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Gelderland (1814-1861)
van: 06-07-1824 - 10-1826
namens: Arnhem, stedelijke stand
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 17-10-1826 - 18-10-1840
namens: Gelderland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 20-10-1840 - 15-05-1842
anderen met deze aanstelling...