personen

jonkheer Johan Vegelin van Claerbergen

geboren: 1690
overleden: 26-02-1773

opmerkingen

Persoonsgegevens: Raad van State 450 jaar, Baerdt en De Haan Hettema geven jaar van overlijden 1772, Vries 1773.
Overig: de lijst van Engels van gedeputeerden ter Staten-Generaal (zie institutionele toelichting bij dat college) geeft zitting als gedeputeerde ter Staten-Generaal in juni 1747. Hij zal toen extraordinaris gedeputeerde zijn geweest, omdat hij op dat tijdstip zitting had in Gedeputeerde Staten van Friesland.
Was grietman van Doniawerstal 1722-1773.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 350.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 392.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 167.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 344.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 03-10-1720 - 02-02-1722
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Ontslag op eigen verzoek.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 13-04-1725 -
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

De lijst van Schutte (zie institutionele toelichting) geeft ten onrechte zitting in de Admiraliteit in het Noorderkwartier, veroorzaakt door een fout in de index op de commissieboeken van de Staten-Generaal en de aanhef van de commissie zelf.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1729 - 1730
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 04-05-1730 - 03-05-1731
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-05-1731 - 11-05-1734
namens: Zevenwolden, Doniawerstal
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1738 - 1740
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1740 - 1742
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Vijfde ordinaris gedeputeerde.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1742 - 30-04-1743
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1743 - 1746
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 23-05-1746 - 15-05-1749
namens: Zevenwolden, Doniawerstal
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 24-10-1749 - 13-02-1752
anderen met deze aanstelling...

Opgevolgd door Eysinga (diens voornaam niet bekend).

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1752 - 1754
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Vijfde ordinaris gedeputeerde.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 02-05-1754 - 07-11-1754
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1755 - 1758
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1762 - 1762
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1770 - 1770
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.