personen

dr. Gerard Pietersz. Schaep

geboren: 1599
overleden: 1655

lid Vroedschap van Amsterdam (1638 - 1655).

bron voor de persoonsgegevens

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) I, 415.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Zeeland (1584-1795)
van: 02-12-1638 - 02-05-1647
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1647 - 30-04-1650
namens: Amsterdam
anderen met deze aanstelling...