personen

dr. Anthony van Styrum

geboren: 1679
overleden: 1756

lid Vroedschap van Haarlem (1727 - 1748).

opmerkingen

Vroedschap: ontslag op eigen verzoek 1748.

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 9 (1955) 124.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 45 (1952) 142.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1732 - 30-04-1735
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 03-05-1746 - 23-10-1748
namens: Holland, Haarlem
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens ontslag uit de vroedschap van Haarlem.