personen

Henrik Danielsz. Hooft

geboren: 1716
overleden: 31-08-1794

bron voor de persoonsgegevens

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) II, 726.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 14-02-1776 - 10-03-1777
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 29-02-1780 - 06-02-1781
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...