personen

Johan Abrahamsz. de Reus

geboren: ca. 1598
overleden: 01-07-1685

lid Vroedschap van Rotterdam (1637 - 1685).

opmerkingen

Persoonsgegevens: geboortejaar mogelijk 1599.

bronnen voor de persoonsgegevens

Engelbrecht, E.A., De vroedschap van Rotterdam, 1572-1795 (Rotterdam 1973) 173.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1643 - 20-11-1645
namens: Rotterdam
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens benoeming in de Admiraliteit in Zeeland.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Zeeland (1584-1795)
van: 01-11-1645 - 30-04-1649
namens: Holland, Rotterdam
anderen met deze aanstelling...