personen

Thijman Oosdorp

Ook bekend als Thijman Osdorp.

geboren: -
overleden: 1668

lid Vroedschap van Haarlem (1650 - 1668).

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) I, 300.

Heraldieke bibliotheek (1872-1883) nieuwe reeks 1, 378.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1656 - 30-04-1659
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...