personen

Dirk Cornelis Kuiken

geboren: 1746
overleden: 1804

bronnen voor de persoonsgegevens

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 204.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 145.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 561.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Representanten van het volk van Friesland
van: 23-06-1795 -
namens: Het Bildt
anderen met deze aanstelling...
functie: gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 28-02-1796 - 01-03-1796
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 19-04-1796 - 31-08-1797
namens: District Berlikum
anderen met deze aanstelling...