personen

mr. Willem graaf van Hogendorp

geboren: 17-03-1795 te Rotterdam
overleden: 10-07-1838 te 's-Gravenhage

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814/adelstitel: 1834.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 85 (1995) 332.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VII, 613.

functies in bovenlokale instellingen

functie: referendaris tweede klasse
instelling: Raad van State (1814-1861)
van: 08-08-1821 - 21-08-1830
anderen met deze aanstelling...
functie: referendaris eerste klasse
instelling: Raad van State (1814-1861)
van: 21-08-1830 - 23-09-1830
anderen met deze aanstelling...

Benoemingsbesluit: 'zullende hij als zoodanig rang nemen te rekenen den 9 Mei 1826'.

functie: lid
instelling: Raad van State (1814-1861)
van: 19-06-1838 - 10-07-1838
anderen met deze aanstelling...