personen

jonkheer Jarich Georg van Burmania

Ook bekend als Jurg Georg van Burmania.

geboren: 1695
overleden: 07-12-1757

opmerkingen

Overig: Raad van State 450 jaar vermeldt onjuist zitting in Gedeputeerde Staten van Friesland 1729.
Was grietman van Oostdongeradeel 1729-1744 en Franekeradeel 1747-1757.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 86 en 199.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 171.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografie├źn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 346.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 26-06-1721 - 28-02-1729
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Ontslag op eigen verzoek.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 14-03-1730 - 22-04-1731
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1734 - 11-02-1737
namens: Oostergo, Oostdongeradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 03-05-1740 - 30-03-1741
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

De gedeeltelijke overlap met de zitting in Gedeputeerde Staten van Friesland is vooralsnog niet verklaarbaar.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 01-11-1740 - 11-02-1743
namens: Oostergo, Oostdongeradeel
anderen met deze aanstelling...

De gedeeltelijke overlap met de zitting in de Raad van State is vooralsnog niet verklaarbaar.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 26-04-1748 - 20-04-1749
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 25-04-1749 - 13-02-1752
namens: Westergo, Franekeradeel
anderen met deze aanstelling...

De overlap met de zitting in de Staten-Generaal is vooralsnog niet verklaarbaar; mogelijk was hij daar extraordinaris gedeputeerde.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinci├źn (1588-1796)
van: 1750 - 1751
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...

De overlap met de zitting in Gedeputeerde Staten van Friesland is vooralsnog niet verklaarbaar; mogelijk was hij extraordinaris gedeputeerde, of heeft hij het ambt getransporteerd op iemand anders.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 31-03-1752 - 22-03-1756
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...