personen

dr. Hieronymus Gruywaart

geboren: -
overleden: 12-10-1675

bron voor de persoonsgegevens

Leeuwen, Simon van, Batavia illustrata, ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt ('s-Gravenhage 1685) 1484.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Zeeland (1596-1795)
van: 20-09-1667 - 27-10-1669
namens: Goes
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens benoeming in de Hoge Raad van Holland en Zeeland.

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 20-09-1669 - 12-10-1675
namens: Zeeland
anderen met deze aanstelling...

Commissie door de Staten van Holland 4 oktober. Beƫindigd door overlijden.