personen

dr. Adolf Visscher

geboren: 1686
overleden: 03-03-1746

bronnen voor de persoonsgegevens

Engelbrecht, E.A., De vroedschap van Rotterdam, 1572-1795 (Rotterdam 1973) 318.

Poelgeest, L. van, Tussen politie en administratie van de justitie. `De Edel Mogende Heeren President en Raden van de Hoge Raad over Holland, Zeeland en Westvriesland', 1704-1795 (Ongepubliceerde doctoraalscriptie Rechten R.U. Leiden 1985) Bijlage

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 28-07-1723 - 23-04-1726
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens benoeming tot pensionaris van Haarlem.

functie: advocaat-fiscaal
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 10-06-1730 - 22-01-1744
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 22-01-1744 - 03-03-1746
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.