personen

Joris de Bye

heer van Albrandswaard.

Ook bekend als George de Bie.

geboren: -
overleden: 16-04-1628

opmerkingen

Overig: is blijkens Nationaal Archief, archief van de Grafelijkheidsrekenkamer, inv. nr. 498, f. 62 identiek met George de Bie. Was volgens Nederlandsche Leeuw 51 (1933) 251 lid van de Ridderschap van Holland, maar dat wordt niet door andere bronnen bevestigd.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 51 (1933) 246 en 55 (1937) 187.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 117.

functies in bovenlokale instellingen

functie: thesaurier-generaal van de Unie
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 23-11-1586 - 16-04-1628
anderen met deze aanstelling...

Commissiedatum uit De Smidt, 114 (zie institutionele toelichting). Nieuwe commissie 2 augustus 1588 (ibidem, 116).

functie: rekenmeester
instelling: Grafelijkheidsrekenkamer (1588-1728)
van: 07-12-1591 -
anderen met deze aanstelling...

Einde vóór april 1594.

functie: rekenmeester
instelling: Grafelijkheidsrekenkamer (1588-1728)
van: 10-1612 - 16-04-1628
anderen met deze aanstelling...

Aanvang blijkens Nationaal Archief, archief van de Grafelijkheidsrekenkamer, inv. nr. 5276, f. 5v. Beëindigd door overlijden.