personen

Pieter Jansz. Vael in Lioren

Ook bekend als Pieter Jansz. Liorne, Pieter Jansz. Livorne.

geboren: ca. 1562
overleden: ca. 1620

lid Vroedschap van Hoorn (1599 - 1618).

opmerkingen

Persoonsgegevens: overleden tussen 8 november 1619 en 14 april 1620.
Vroedschap: ontslagen 1618.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bonke, Hans en Katja Bossaers, Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese kamers van de VOC (Haarlem/Hoorn/Enkhuizen 2002) 137.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 51 (1997) 62.

Velius, Theodorus en Sebastiaan Centen, Chronyk van Hoorn (Hoorn 1740) 66.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 28-07-1612 - 28-09-1614
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...