personen

Jan Pietersz. Pieterknecht

geboren: -
overleden: 1651

lid Vroedschap van Edam (1637 - 1651).

opmerkingen

Persoonsgegevens: de lijst Van Meghelen (zie 'Bronnen') geeft achternaam 'Janknegt'; blijkens Waterlands archief, Oud archief Edam, inv. nr. 65d, lijst van vroedschappen voorin (zonder f. nummer) moet het echter zijn 'Pieterknecht'.

bron voor de persoonsgegevens

Meghelen, Pieter van, Register van de regering tot Edam beginnende voor zoo veel men vinden kan van 't jaar 1572 (manuscript Rijksarchief Noord-Holland, collectie losse aanwinsten, inv. nr. 104) 4.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 19-06-1640 - 27-05-1642
namens: Holland, Edam
anderen met deze aanstelling...

Rijksarchief in Noord-Holland, losse aanwinsten, inv. nr. 104 (zie institutionele toelichting) geeft onjuist eindjaar 1644. De Naamlyst der Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden ter admiraliteit (idem) geeft ten onrechte Johan Muys 1640-1642, die identiek lijkt met de elders in deze database genoemde Jan Mieusz.