personen

Adolf Hendrik van Raesfelt tot Twickel

geboren: 1612
overleden: 30-06-1682

lid Ridderschap van Overijssel (1644 - ).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Overijsselse Historische Bijdragen geeft afwijkend geboortejaar 1625, waarschijnlijk afgeleid van Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Dat jaar is onwaarschijnlijk gezien jaar van verschrijving in de Ridderschap van Overijssel.

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 488.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) II, 1158.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 83.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 140.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 23-07-1653 - 02-07-1658
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens benoeming in Gedeputeerde Staten van Overijssel.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1658 - 31-03-1662
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Overijssel op 28 april. A.J. Mensema, De ridderschap van Overijssel 1460-1795 3 (Zwolle 1993) 488 geeft onjuist eindjaar 1660.