personen

Thomas van Lawick

geboren: -
overleden: 28-07-1660

lid Raad van Zwolle (1636 - 1650). lid Raad van Zwolle (1652 - 1660).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 475.

Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 554-555.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 24-09-1639 - 27-10-1642
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...