personen

Gerrit Jan Pijman

geboren: 1750
overleden: 1839

bronnen voor de persoonsgegevens

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VII, 1028.

Schie, H.A.J. van, De archieven van het Comité te Lande 1795-1798 en het Ministerie van Oorlog 1798-1810 (1813) (Den Haag, 1979) 19.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 81.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande
van: 04-03-1795 - 16-02-1798
namens: Groningen
anderen met deze aanstelling...
functie: agent
instelling: Agentschap van Oorlog
van: 06-02-1798 - 03-03-1800
anderen met deze aanstelling...

Op 17 augustus 1798 werd de aanstelling door het Uitvoerend Bewind voorlopig gecontinueerd. De definitieve aansteling volgde op 25 december 1798.

functie: lid
instelling: Intermediair Uitvoerend Bewind
van: 13-06-1798 - 17-08-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: raad
instelling: Raad van de Amerikaanse Koloniën en Bezittingen
van: 29-12-1800 - 04-06-1801
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Staatsbewind der Bataafse Republiek
van: 17-10-1801 - 01-11-1802
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris van staat
instelling: Secretaris van Staat, Departement van Oorlog
van: 08-06-1803 - 29-04-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris van staat
instelling: Secretaris van Staat voor de Zaken van Oorlog
van: 29-04-1805 - 19-06-1806
anderen met deze aanstelling...

Bij continuatie.

functie: directeur-generaal
instelling: Directoraat-Generaal voor de Zaken van Oorlog
van: 19-06-1806 - 11-07-1806
anderen met deze aanstelling...

Voorlopige aanstelling.

functie: directeur-generaal
instelling: Directoraat-Generaal van de Posterijen
van: 27-02-1807 - 25-11-1807
anderen met deze aanstelling...