personen

mr. Lodewijk van Toulon

geboren: 17-08-1767 te Gouda
overleden: 05-01-1840 te Utrecht

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) XI, 61.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) V, 955.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 148.

functies in bovenlokale instellingen

functie: adjunct klerk van de cijfers
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 22-10-1795 -
anderen met deze aanstelling...
functie: adjunct secretaris der cijfers
instelling: Secretaris van Staat Departement van Buitenlandse Zaken
van: 11-12-1801 - 1805
anderen met deze aanstelling...
functie: adjunct secretaris der cijfers
instelling: Secretaris van Staat voor de Buitenlandse Betrekkingen
van: 1805 - 1806
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris-generaal
instelling: Directoraat-Generaal van de Posterijen
van: 10-10-1807 - 19-02-1808
anderen met deze aanstelling...
functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 05-02-1808 - 1809
anderen met deze aanstelling...
functie: conseiller
instelling: Cour de Cassation
van: 29-06-1811 - 11-1813
anderen met deze aanstelling...
functie: referendaris eerste klasse
instelling: Raad van State (1814-1861)
van: 12-01-1816 - 05-09-1826
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Holland (1814-1840)
van: 07-07-1818 - 19-10-1819
namens: Gouda, stedelijke stand
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 19-10-1819 - 16-10-1831
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Voorzitter 1830-1831.

functie: gouverneur

van: 13-09-1831 - 05-01-1840
namens: Utrecht
anderen met deze aanstelling...

Op 22-10-1831 in functie getreden. Na het overlijden van Van Toulon werd de functie waargenomen door W.R. van Heeckeren van Brandsenburg.