personen

dr. Anthonie van der Heim

geboren: 1693
overleden: 16-07-1746

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 29 (1975) 239.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 195.

functies in bovenlokale instellingen

functie: secretaris
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 02-06-1710 - 28-07-1727
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie. Beëindiging wegens benoeming tot thesaurier-generaal van de Unie.

functie: thesaurier-generaal van de Unie
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 22-07-1727 - 03-04-1737
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming tot raadpensionaris van Holland.

functie: raadpensionaris
instelling: Staten van Holland (1572-1795)
van: 04-04-1737 - 16-07-1746
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.

functie: raadpensionaris
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 04-04-1737 - 16-07-1746
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie door de Staten van Holland. Beëindigd door overlijden.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 04-04-1737 - 16-07-1746
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Ambt uit hoofde van zijn functie als raadpensionaris van Holland. Beëindigd door overlijden.