personen

dr. Hendrik Willem Dumbar

geboren: 1720
overleden: 1778

lid Raad van Deventer (1768 - 1777).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 693.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) II, 191-192.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 30-04-1770 - 28-04-1771
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 29-10-1772 - 19-05-1774
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...