personen

Johan van Wytenhorst

heer van ter Horst.

geboren: -
overleden: 1569

bron voor de persoonsgegevens

Maris, A.J. en H.L. Driessen, Het archief van het Hof van Gelre en Zutphen (1543-1795), het Hof van Justitie (1795-1802) en het departementaal Gerechtshof (1802-1811) I (Arnhem 1978) 281.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Gelre en Zutphen (1544-1588)
van: 05-03-1544 - 03-07-1569
namens: Overkwartier
anderen met deze aanstelling...

Eed 22 maart 1544. Vanaf 1564 wegens verblijf op Huis ter Horst raad extraordinaris. Beƫindigd door overlijden. Deze plaats stond open tot 1576.