personen

dr. Charles de la Bassecourt

geboren: -
overleden: 05-1742

lid Vroedschap van Gorinchem (1699 - ).

opmerkingen

Overig: was pensionaris van Gorinchem 1691-1708.

bronnen voor de persoonsgegevens

Gemeentearchief Delft Collectie Van der Lely, inv. nr. 7, f. 116.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 158.

Zomeren, Cornelis van, Beschrijvinge der stadt Gorinchem en Landen van Arkel, benevens der aloude en adelyke geslagten der doorlugtige Heeren van Arkel (Gorinchem 1755) 499-584.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 02-05-1707 - 11-01-1709
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...

De reden van beƫindiging is onbekend.