personen

Martinus van Wijckel

geboren: ca. 1652
overleden: 14-03-1694

opmerkingen

Overig: was grietman van Idaarderadeel 1692-1694.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 156.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 410 en II, 284.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1693 - 14-03-1694
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.