personen

Evert Rouse

geboren: -
overleden: ca. 1645

lid Raad van Deventer (1609 - 1618). lid Raad van Deventer (1621 - 1645).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 424.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 97-101.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1611 - 31-03-1618
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Overijssel op 31 mei.

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 17-05-1623 - 25-06-1627
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1639 - 31-03-1642
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...