personen

Alexander Velters

geboren: 1656
overleden: 1719

lid Vroedschap van Amsterdam (1702 - 1719).

bron voor de persoonsgegevens

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) II, 668.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1708 - 30-04-1710
namens: Amsterdam
anderen met deze aanstelling...