personen

Johan Marthe baron Collot d'Escury

geboren: 06-07-1742 te Sliedrecht
overleden: 01-12-1817 te 's-Gravenhage

opmerkingen

Adelstitel: 1816.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 81 (1990/1991) 265.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 299.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 106.

functies in bovenlokale instellingen

functie: tweede ontvanger-generaal
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 13-02-1788 - 1795
anderen met deze aanstelling...

Blijkens Nationaal Archief, archief van de Generaliteits-Rekenkamer (inventaris), waarin zich de afgehoorde rekeningen van de ontvangers bevinden, was hij 2e ontvanger, naast Van Wassenaer.

functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Holland (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 01-08-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Staten-Generaal (1814-1815)
van: 02-05-1814 - 24-08-1815
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 17-10-1815 - 01-12-1817
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...