personen

Johannes Bernardus van Loenen

geboren: 1739
overleden: 1810

bronnen voor de persoonsgegevens

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 207.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 161.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 66 (1982) 197.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 925.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Representanten van het volk van Friesland
van: 07-09-1795 -
namens: Haskerland
anderen met deze aanstelling...
functie: gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 04-02-1796 - 01-03-1796
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 24-05-1796 - 10-11-1796
namens: District Wolvega
anderen met deze aanstelling...

Plaatsvervanger.