personen

dr. Gijsbert Adriaan Patijn

geboren: 1721
overleden: 1790

lid Vroedschap van Haarlem (1761 - 1788).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Nederland's Patriciaat geeft afwijkend jaar van overlijden 1799.

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 40 (1986) 226.

Naam-register van de heeren van de regeering der stad Haarlem [...] (Haarlem 1733) Koninklijke Bibliotheek, signatuur 393 E 17, met aanvullingen tot en met 1771; andere exemplaren met aanvullingen tot 1795)

Nederland's Patriciaat. Genealogie├źn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 50 (1964) 320.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1783 - 30-04-1786
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...