personen

jonkheer Jacques Jean Quarles van Ufford

geboren: 22-02-1788 te 's-Gravenhage
overleden: 22-02-1855 te 's-Gravenhage

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 43 (1950) 34

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) X, 763.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Holland (1814-1840)
van: 1814 - 1814
namens: landelijke stand
anderen met deze aanstelling...

Benoemd 29-8-1814, maar nooit ter vergadering aanwezig geweest.

functie: griffier
instelling: Provinciale Staten van Drenthe (1814-1861)
van: 14-09-1814 - 1817
anderen met deze aanstelling...

Op 20-9-1814 in functie getreden.

functie: referendaris tweede klasse
instelling: Raad van State (1814-1861)
van: 12-01-1816 - 23-01-1824
anderen met deze aanstelling...

Aanvankelijk honorair, 31-12-1818 effectief.

functie: secretaris
instelling: Generale Directie der Indirecte Belastingen (1815-1818)
van: 25-04-1817 - 19-02-1818
anderen met deze aanstelling...
functie: referendaris eerste klasse
instelling: Raad van State (1814-1861)
van: 23-01-1824 - 10-05-1825
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris-generaal
instelling: Departement van Marine en Koloniën (1825-1841)
van: 10-05-1825 - 25-12-1829
anderen met deze aanstelling...
functie: minister a.i.
instelling: Departement van Marine en Koloniën (1825-1841)
van: 01-10-1829 - 01-01-1830
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris-generaal
instelling: Departement van Marine (1813-1861)
van: 25-12-1829 - 21-07-1840
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris-generaal
instelling: Departement van Marine en Koloniën (1825-1841)
van: 21-07-1840 - 23-10-1841
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris-generaal
instelling: Departement van Marine (1813-1861)
van: 23-10-1841 - 04-11-1851
anderen met deze aanstelling...
functie: waarnemend directeur-generaal
instelling: Departement van Marine (1813-1861)
van: 01-01-1842 - 02-06-1842
anderen met deze aanstelling...

Zolang de benoemde J.C. Rijk niet was teruggekeerd uit West-Indië nam Quarles het departement waar.