personen

Geerlich van der Capellen

heer van Den Dam.

geboren: -
overleden: 1625

bronnen voor de persoonsgegevens

Ablaing van Giessenburg, W.J. d', Bannerheeren en ridderschap van Zutphen van den aanvang der beroerten in de XVIe eeuw tot het jaar 1795 (2 dln., 's-Gravenhage 1877-1885) 51.

Maris, A.J. en H.L. Driessen, Het archief van het Hof van Gelre en Zutphen (1543-1795), het Hof van Justitie (1795-1802) en het departementaal Gerechtshof (1802-1811) I (Arnhem 1978) 278 en 291.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Gelre en Zutphen (1544-1588)
van: 02-06-1580 - 11-05-1616
namens: Kwartier Zutphen
anderen met deze aanstelling...

Van der Capellen was sedert het overlijden van kanselier Voet op 25 maart 1607 belast met het voorzitterschap en werd in 1616 tot kanselier benoemd.