personen

Jurrien van Ingen

geboren: 1647
overleden: 1713

lid Raad van Kampen (1704 - 1713).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 592.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIa, 145.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 04-11-1709 - 25-05-1711
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...