personen

Sako Fockens

geboren: 1634
overleden: 13-12-1665

opmerkingen

Overig: was grietman van Lemsterland in 1665.

bron voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 372.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 16-06-1659 - 13-06-1661
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 03-06-1661 - 21-06-1662
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1665 - 1665
namens: Zevenwolden, Opsterland
anderen met deze aanstelling...