personen

Oene Frederick van Glinstra

geboren: 1682
overleden: 173?

bron voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 258 en II, 174.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 12-03-1708 - 29-10-1709
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...