personen

Vrederik Adriaansz.

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Edam ( - ).

bron voor de persoonsgegevens

Meghelen, Pieter van, Register van de regering tot Edam beginnende voor zoo veel men vinden kan van 't jaar 1572 (manuscript Rijksarchief Noord-Holland, collectie losse aanwinsten, inv. nr. 104) 2.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 27-05-1583 - 29-11-1583
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.