personen

Jacob Jildertsz. Rosema

geboren: -
overleden: 14-04-1650

bron voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 353 en II, 244.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 07-06-1646 - 05-06-1648
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...