personen

mr. Orck van Doyem

geboren: ca. 1579
overleden: 30-10-1641

opmerkingen

Overig: Vries noemt hem gecommitteerde in de Provinciale Rekenkamer van Friesland in 1611, maar dit wordt door andere bronnen niet bevestigd.

bron voor de persoonsgegevens

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 276.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 07-04-1601 - 03-07-1603
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 23-04-1608 - 19-04-1611
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 20-06-1611 - 04-08-1614
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 07-03-1615 - 1640
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming tot eerste presiderende raad.

functie: eerste presiderende raad
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 1640 - 30-10-1641
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden, mogelijk op 31 oktober.