personen

Willem Pietersz. Hases

Ook bekend als Willem Pietersz. Caescooper.

geboren: -
overleden: ca. 1622

lid Vroedschap van Hoorn (1594 - 1618).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1618.

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 51 (1997) 63.

Velius, Theodorus en Sebastiaan Centen, Chronyk van Hoorn (Hoorn 1740) 66.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 07-08-1601 - 12-11-1602
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 08-09-1605 - 20-09-1606
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...

Caescooper excuseert zich van de benoeming op 14 september omdat hij president van schepenen is, maar deze weigering wordt door de vroedschap van Hoorn niet geaccepteerd.

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 06-09-1608 - 08-07-1611
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...

Niet geheel zeker of het hier een aaneengesloten periode betreft; op 21 april wordt Caescooper wederom gecommitteerd (dus niet gecontinueerd), maar tussentijds is geen benoeming van een andere persoon bekend.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 17-04-1617 - 06-06-1619
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...