personen

dr. Jacob Schotte

Ook bekend als Jacob Scotte.

geboren: 1607
overleden: 27-02-1670

bronnen voor de persoonsgegevens

Leeuwen, Simon van, Batavia illustrata, ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt ('s-Gravenhage 1685) 1484.

Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen (2 dln., Middelburg 1890-1893) II, 607.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 02-08-1645 - 27-02-1670
namens: Zeeland
anderen met deze aanstelling...

Commissie door de Staten van Holland 27 september. Beƫindigd door overlijden.