personen

Idzart van Sminia

geboren: 1689
overleden: 22-06-1754

opmerkingen

Overig: was grietman van Hennaarderadeel 1706-1754.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 248.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 365 en II, 254.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 17-11-1709 - 1710
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eerste vermelding.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 04-05-1713 - 30-04-1716
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 160 geeft onjuist voornaam 'Jerard'.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 01-05-1716 - 26-04-1719
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 11-02-1719 - 10-02-1722
namens: Westergo, Hennaarderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1725 - 1728
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsjaar mogelijk 1724, einde mogelijk eind 1727.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 13-04-1728 - 30-04-1731
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...

De einddatum is gebaseerd op de aanvangsdatum als gecommitteerde in de Provinciale Rekenkamer van Friesland; een directe opvolger voor Westergo is niet aangetroffen.

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 13-02-1731 - 29-03-1734
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1734 - 11-02-1737
namens: Westergo, Hennaarderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 14-02-1746 - 24-02-1749
namens: Westergo, Hennaarderadeel
anderen met deze aanstelling...