personen

Godert van Bellinchave tot Bellinkhof

geboren: 1624
overleden: 08-1695

lid Ridderschap van Overijssel (1654 - ).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Overijsselse Historische Bijdragen geeft geboortejaar 1633, Mensema 1624.

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 513.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 82.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 16-10-1671 - 29-09-1672
namens: Overijssel, Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens Frans-Münsterse bezetting Overijssel.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 28-05-1681 - 25-05-1684
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 29-05-1690 - 01-05-1693
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...