personen

Eysinga

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 14-02-1752 - 10-01-1755
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...