personen

dr. Andries Cornelisz. de Witt

Ook bekend als Andries Cornelisz. de Witte.

geboren: 1573
overleden: 26-11-1637

opmerkingen

Overig: was pensionaris van Dordrecht.

bronnen voor de persoonsgegevens

Balen, Matthys, Beschryvinge der stad Dordrecht (Dordrecht 1678) 1320.

Blécourt, A.S. de en E.M. Meijers, Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van de secretaris Jan Rosa. Deelen I, II en III (Haarlem 1929) L.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 1448.

functies in bovenlokale instellingen

functie: landsadvocaat
instelling: Staten van Holland (1572-1795)
van: 1619 - 21-01-1621
anderen met deze aanstelling...

Waarnemend.

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 18-12-1620 - 26-11-1637
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.