personen

dr. Willem graaf Hogendorp

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Vlissingen (1755 - ).

bron voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 2 (1948) 32 en 41.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 05-05-1762 -
namens: Zeeland, Vlissingen
anderen met deze aanstelling...

De lijst in het Algemeen Nederlandsch Familieblad (zie institutionele toelichting) geeft nieuwe commissies in 1763 en 1779, waarvoor in andere bronnen echter geen ondersteuning werd gevonden.