personen

Albertus Swedenrijk

geboren: 1675
overleden: 1719

lid Vroedschap van Edam (1712 - 1719).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 229.

Meghelen, Pieter van, Register van de regering tot Edam beginnende voor zoo veel men vinden kan van 't jaar 1572 (manuscript Rijksarchief Noord-Holland, collectie losse aanwinsten, inv. nr. 104) 17.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 04-07-1714 - 24-05-1715
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...

Aanvang volgens Rijksarchief in Noord-Holland, archief Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier, inv. nr. 323 in mei. Toen werd echter Baan gecontinueerd, pas na zijn overlijden Swedenrijk benoemd. Beƫindiging wegens benoeming tot burgemeester.

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 04-05-1718 - 09-1719
namens: Holland, Edam
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.