personen

mr. Pibo van Doma

geboren: 1614
overleden: 12-02-1675

lid Vroedschap van Leeuwarden (1657 - 1658). lid Vroedschap van Leeuwarden (1664 - 1668).

bron voor de persoonsgegevens

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 306.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1643 -
anderen met deze aanstelling...

O. Vries e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 306 geeft 1650 (zonder dat duidelijk is of hier en aanvangsjaar bedoeld wordt). De aanvang moet echter, op basis van de beschikbare bronnen, liggen tussen 1643 en 1645.

functie: secretaris
instelling: Staten van Friesland
van: 17-04-1651 - 20-12-1666
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 22-12-1666 - 12-02-1675
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.