personen

Jochum van Wijckel

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: genoemd in M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) I, 409 en II, 284, maar zonder leefjaren.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1635 - 24-03-1635
namens: Zevenwolden, Gaasterland
anderen met deze aanstelling...