personen

Ernst Mockema van Harinxma thoe Slooten

geboren: 1650
overleden: 14-05-1725

opmerkingen

Persoonsgegevens: volgens De Haan Hettema 77 jaar bij overlijden op 14 mei 1725, dus geboren in 1647 of 1648, in tegenstelling tot de 1650 die Vries geeft.
Overig: was grietman van Baarderadeel 1669-1701.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 235.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 151 en II, 94.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografie├źn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 292.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1683 - 1684
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 02-06-1684 - 08
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1689 - 10-02-1692
namens: Westergo, Baarderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinci├źn (1588-1796)
van: 01-05-1692 - 30-04-1693
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 21-05-1693 - 13-04-1695
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 09-02-1695 - 11-02-1698
namens: Westergo, Baarderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 26-05-1698 - 29-04-1701
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 19-02-1701 - 11-01-1703
namens: Westergo, Baarderadeel
anderen met deze aanstelling...